Am

Đặt tên cho con – đặt tên doanh nghiệp là Am. Các tên hay là Am có Thanh Am – Thảo Am – Vân Am.

Thanh Am

Túp lều thanh tịnh. Nghĩa gần gũi với Thảo Am. Chỉ ngôi nhà tranh bé nhỏ, thường ở nơi núi rừng hẻo lánh, là chỗ trú ngụ của tiều phu hoặc là nơi ẩn cư của người xa lánh sự đời hay chốn tu hành của chân nhân đạo sĩ. Tên gọi phản ánh đời sống mộc mạc, giản dị và thanh bần, có nội tâm trầm lặng và tĩnh tại.

Tài trợ nội dung

Trong bài thơ Nôm Mạn thuật – IX của Nguyễn Trãi có đoạn “Am quạnh thiêu hương đọc ngũ kinh. Linh đài sạch một dường thanh. Nhà còn thi lễ âu chi ngặt. Đời phạp văn chương uổng mấy danh”.

Thảo Am

Lều cỏ. Nghĩa gần gũi với Thanh Am. Chỉ ngôi nhà tranh bé nhỏ, thường ở nơi hẻo lánh, là chỗ trú ngụ của tiều phu hoặc là nơi ẩn cư của người xa lánh sự đời hay chốn tu hành của chân nhân đạo sĩ. Tên gọi phản ánh đời sống mộc mạc, giản dị và thanh bần, có nội tâm trầm lặng và tĩnh tại.

Trong bài thơ Nôm Thuật hứng – XIX của Nguyễn Trãi có đoạn “Chụm tự nhiên một thảo am. Dầu lòng đi bắc liễn (miễn) về nam. Rừng thiền định, hùm nằm chực. Trái thi trai, vượn nhọc đem. Núi láng giềng, chim bầu bạn. Mây khách khứa, nguyệt anh tam”. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu “Cùng nhau nương về Bồ Đề. Thảo am đó cũng gần kề chẳng xa”.

Vân Am

Lều mây (nghĩa đen). Chỉ ngôi nhà bé nhỏ ở nơi hẻo lánh trong rừng hoặc trên núi, nằm kế bên khe suối, mây khói thường bao phủ, là chỗ trú ngụ của tiều phu, nơi ẩn cư của người xa lánh sự đời hay chốn tu hành của chân nhân đạo sỹ (nghĩa bóng). Tên gọi phản ánh đời sống mộc mạc, giản dị và thanh bần, có nội tâm trầm lặng và tĩnh tại.

DaquyVietnam – Vạn Danh Kỳ Thư

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!