Ấn

Đặt tên con là Ấn, đặt tên doanh nghiệp là Ấn. DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn một số tên hay với Ấn và ý nghĩa của tên như Bảo Ấn – Chưởng Ấn – Khai Ấn – Long Ấn – Ngọc Ấn – Quốc Ấn – Tuệ Ấn

Bảo Ấn

Ấn quý, thường dùng chỉ ấn tín của vua chúa. Án còn gọi là con dấu, triện mang tính biểu tượng có giá trị xác thực sự hiện hữu của quốc gia, chính quyền, tổ chức, đoàn thể hoặc cá nhân (thời trước, các nhân vật quan trọng hoặc có địa vị mới sử dụng con dấu cá nhân). Ấn quý thường được chế tác bằng vàng bạc hoặc ngọc ngà dành cho các bậc đế vương, có giá trị cao về vật chất, là biểu tượng của một vị vua, một triều đại. Trong tác phẩm thơ Nôm Hạnh thục ca của Nguyễn Nhược Thị Bích có câu “Lãng công nghe vậy, lòng mừng. Soạn đồ bảo ấn giao dâng tức kỳ”.

Tài trợ nội dung

Chưởng Ấn

Quan giữ ấn tín, còn gọi là Chưởng quản ấn tín. Theo nghĩa đen là người nắm giữ ấn tín của nhà vua, nhưng nghĩa bóng còn dùng chỉ người nắm giữ binh quyền hoặc đứng đầu một lĩnh vực cụ thể trong hệ thống công quyền dưới thời phong kiến. Ngày nay, chức vụ Đổng lý văn phòng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ trong Nội các Chính phủ ở một số quốc gia tương đương chức Chưởng quản ấn tín thời xưa. Tên gọi đề cao cương vị thực quyền trong đời sống xã hội.

Khai Ấn

Mở ấn ra (nghĩa đen). Ấn còn gọi là con dấu, triện mang tính biểu tượng có giá trị xác thực sự hiện hữu của quốc gia, chính quyền, tổ chức, đoàn thể hoặc cá nhân (thời trước, các nhân vật quan trọng hoặc có địa vị mới sử dụng con dấu cá nhân). Theo lệ xưa, khai ấn dùng chỉ ngày mở cửa làm việc đầu tiên của các quan lại nha môn, công đường sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán (nghĩa bóng).

Trong đời sốnh xã hội, động thái tương tự khai ấn còn có khai trương dùng cho giới công thương, khai bút dùng cho giới văn sĩ, khai chiến dùng cho lĩnh vực quân sự, khai giảng dùng cho lĩnh vực giáo dục…

Kim Ấn

Ấn bằng vàng. Nghĩa gần gũi với Ngọc Ấn và Quốc Ấn. Ấn là con dấu quan trọng mang tính biểu tượng có giá trị xác thực sự hiện hữu của quốc gia, chính quyền, tổ chức, đoàn thể hoặc cá nhân (thời trước, các nhân vật quan trọng hoặc có địa vị mới sử dụng con dấu cá nhân). Ấn vàng là báu vật vô cùng quý hiếm thường được vua chúa thời xưa sử dụng nhằm tôn vinh vị thế, quyền lực của triều đại và quốc gia.

Hiện nay, ấn vàng lâu đời nhất còn được lưu giữ (Bảo tàng lịch sử Việt Nam) là ấn Đại Việt Quốc Nguyễn Vĩnh Trấn chi bảo bằng vàng 8 tuổi năng 64,43 lạng, được chế tác năm 1709 dưới triều vua Lê Dụ Tông. Đây à bảo ấn truyền đời của các chúa Nguyễn (kể từ đời chúa Nguyễn Phúc Chu) trong quá trình ởm cõi Phương Nam.

Long Ấn

Ấn rồng. Nghĩa gần gũi với Quốc Ấn. Rồng là biểu tượng của đế vương nên ấn rồng dùng chỉ ấn tín của vua chúa thời quân chủ. Thông thường ấn tín của vua được chạm khắc hình rồg ở tay cầm hoặc các mặt ngoài của ấn. Thí dụ như chiếc ấn bằng vàng của triều Nguyễn Hoàng đế Chi bảo, hay chiếc ấn ngọc cũng của triều Nguyễn Hoàng đế chi tỷ đều có tay cầm hình rồng. Ghi chú: Tên của ấn đồng thời là chữ khắc dưới mặt ấn, tuy nhiên được viết theo lối xưa (phồn thể) với chữ Bảo và chữ Tỷ.

Ngọc Ấn

Ấn bằng ngọc. Nghĩa gần gũi với Kim Ấn và Quốc Ấn. Ấn còn gọi là con dấu, triện mang tính biểu tượng có giá trị xác thực sự hiện hữu của quốc gia, chính quyền, tổ chức, đoàn thể hoặc cá nhân (thời trước, các nhân vật quan trọng hoặc có địa vị mới sử dụng con dấu cá nhân). Ấn làm bằng ngọc còn gọi là ngọc tỷ thường là con dấu của các bậc đế vương, công hầu, tất nhiên thuộc hàng bảo vật quý hiếm và có giá trị cao về lịch sử – văn hoá.

Quốc Ấn

Chiếc ấn quốc gia là con dấu mang ý nghĩa thời đại của đất nước. Nghĩa gần gũi với Kim Ấn, Ngọc Ấn, Long Ấn. Thời trước, Quốc ấn thường được làm bằng vàng hoặc ngọc và được lưu giữ cẩn mật trong hoàng cung của các triều đại.

Hiện nay, Quốc ấn còn được lưu giữ trong Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đều thuộc thời các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn (ấn các triều đại trước không còn) như Đại Việt Quốc Nguyễn Vĩnh Trấn chi bảo bằng vàng 8 tuổi nặng 64,43 lạng đúc năm 1709, là ấn mở cõi phương Nam của các chúa Nguyễn; ấn Sắc mệnh chi bảo bằng vàng 10 tuổi, năng 223,6 lạng đúc năm 1827 thời Minh Mạng…

Tuệ Ấn

Dấu ấn trí tuệ. Mang nghĩa về người thông minh tài giỏi có thành tựu trong lĩnh vực của mình, công lao của họ được mọi người hoặc xã hội công nhận và đánh giá cao, đó chính là dấu ấn cá nhân của người ấy được lưu lại trong cuộc sống, trong dòng đời và có thể được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tên gọi đề cao phẩm chất trí tuệ hiện diện trong cuộc sống và được ghi khắc trong dòng đời.

DaquyVietnam – vạn danh kỳ thư.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!