Xem tướng cằm dự đoán tính cách, vận mệnh

Tướng cằm đã nói ở phần khu vực dưới và khu 12 cung. Cằm thuộc khu vực dưới có cung điền trạch, ở đây chỉ nói thêm phần nhân tính.

  • Cằm vuông, bạnh: Người kiêu hùng, hãnh tiến, nhưng không hạnh phúc.
  • Cằm nhọn: Tướng mưu mẹo vặt.
  • Cằm tròn đẹp: Tướng lương thiện, hiền thục.
  • Cằm vểnh ngược: Tướng kiêu hùng.
  • Cằm lẹm (cằm trơn trượt không nhọn, không tròn tướng không chính trực, bần tiện).
  • Cằm trơn tru (không râu) khi đến tuổi: Tướng bất nhân, bất nghĩa.
  • Cằm chẻ đôi, tướng giữ của, căn cơ.
  • Cằm nhiều râu, râu đẹp mượt dài, tướng trọng nghĩa tình.
  • Cằm rậm râu, râu cứng tướng võ dũng, dâm đãng.
  • Cằm râu quai nón, tướng kiêu ngạo, đa dâm.

DaquyVietnam,

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!