Xem đường vân mũi miệng

Pháp lệnh – đặc uy, bắt đầu từ cạnh cánh mũi vòng xuống qua mép đến cằm.

Pháp lệnh chỉ cho biết thêm về phúc, thọ:

Tài trợ nội dung
  • Pháp lệnh mà rõ ràng thì có oai quyền phú, sang.
  • Pháp lệnh mà ngắn nhọn thì chết yểu và nghèo.
  • Pháp lệnh mà dài đến cằm (địa các) thì phúc, thọ, đủ đầy.
  • Pháp lệnh ngắn và quặp vào miệng thì bần hàn, đói khát, khốn khổ. Hay có ngày chết đói.
  • Pháp lệnh ngắn mà tản ra (phá xung) nghèo kiết xác.
  • Pháp lệnh cong tròn thì đủ ăn, đủ mặc.

Thực ra khi xem diện tướng ít để ý đến pháp lệnh. Pháp lệnh là “duy biến ” nó thường xuất hiện khi định tướng. Bé sinh ra chưa có pháp lệnh.

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!