Vũ khúc tinh là một trong cửu tinh của phong thủy, chỉ những ngọn núi có đỉnh nhọn, phần eo núi có hình hơi vuông. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thể của loại núi này có ngũ hành thuộc Kim. Sự quy định cát hung của loại sao này phức tạp. Có nét tương tự với Kim tinh trong ngũ tinh.

Mời bạn xem thêm: phật a di đà, phật bản mệnh tuổi dậu, phật bản mệnh tuổi thân

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!