HỎI:

Vì sao chúng ta cần quy y khi làm lễ phóng sinh? Tôi thấy các con vật bị giam cầm thì tôi thả chúng đi có phải là phóng sinh không?

Tài trợ nội dung

TRẢ LỜI:

Bạn thân mến!

Thật tốt lành khi biết bạn đã có những hành động cao đẹp đó để cứu giúp các con vật bị giam cầm có cơ hội được giải thoát tự do.

Phóng sinh được hiểu là giải phóng sinh mạng cho các con vật bị giam cầm để chúng có cơ hội thoát khỏi cái chết và tiếp tục sống. Tất cả chúng ta và chúng sinh đều có Phật tính, chỉ vì những kiếp trước tạo ác nghiệp, nay luân hồi làm súc sinh. Cứu những con vật khỏi cái chết là ý nghĩa đầu tiên của phóng sinh.

Tuy nhiên khi phóng sinh chúng ta hiểu rằng những con vật này khi được cứu thoát, chúng có thể bị bắt lại và chịu đau khổ tiếp – ngay cả khi được tái sinh lại. Vì vậy nếu không tìm được một con đường dẫn tới sự giải thoát, giác ngộ thì việc cứu mạng chúng thực sự có rất-ít-ý-nghĩa.

Việc quy y cho các con vật được phóng sinh mang một ý nghĩa quan trọng là giúp các con vật được phóng sinh kết duyên với Phật Pháp, để chúng có cơ hội tìm thấy Phật Pháp – một con đường giác ngộ, giải thoát trong tương lai – đó là ý nghĩa vô cùng to lớn của phóng sinh.

Trong kinh Đức Phật thuyết có nhiều đời Đức Phật từng là con hươu, con nai, con hổ… nhờ được cứu thoát và kết duyên lành với Phật Pháp mà về sau Đức Phật mới có cơ hội tái sinh thân người để tu hành giải thoát giác ngộ.

Vì vậy, khi tiến hành phóng sinh bạn cần làm lễ quy y cho các con vật được phóng sinh. Nếu sau khi phóng sinh mà các con vật này có bị bắt lại thì buổi phóng sinh cũng không vô nghĩa bởi vì chúng ta đã kết duyên lành cho chúng với Phật Pháp và chúng có cơ hội có những tái sinh tốt đẹp, gặp được Phật Pháp trong tương lai. Đây là điều hết sức quan trọng với các chúng sinh đó.

Nguồn: nhóm Hoa Sen Trên Lửa

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!