Văn khúc tinh là một trong cửu tinh của phong thủy, dùng để chỉ các ngọn núi có hình dáng kéo dài, đỉnh hình lượn sóng. Theo các nhà phong thủy, Văn khúc tinh có ngũ hành thuộc Thủy, vì Thủy tinh cũng có hình dáng kéo dài. Do vậy, sự quy định cát hung của sao này cũng tương tự như Thủy tinh.

Dương Quân Tùng trong sách Hám long kinh có viết: “Thủy tinh uốn khúc, kéo dài là Văn khúc. Nếu núi không có Văn khúc tinh thì khó có thể mở rộng. Cho nên, các dãy núi, các vùng đất bằng đều có loại sơn tinh này”.

Tài trợ nội dung

Mời bạn xem thêm: phật bản mệnh tuổi dần , quan âm nghìn tay, quan âm nghìn tay nghìn mắt

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!