Văn khấn lễ Phật khi đi chùa

Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, vào các ngày rằm, mồng 1 hay các dịp lễ Tết, rằm tháng 7… người dân thường đi chùa để tâm hồn được bình an, cầu xin chư Phật, Bồ Tát phù hộ độ trì cho bản thân cũng như gia đình được may mắn, tai qua nạn khỏi. Vậy khi đi chùa chúng ta phải hành lễ và khấn bái như nào cho đúng?

Sắm lễ & hành lễ

Người sắm lễ đi chùa cần tuân thủ một số quy định sau:

Tài trợ nội dung
  • Đi chùa chỉ được sắm lễ chay dâng lên Phật, Bồ Tát. Riêng lễ mặn chỉ dâng lên khu vực thờ Thánh, Mẫu, Đức ông,
  • Không mang theo vàng mã dâng lên Phật, Bồ Tát, nếu có chỉ đặt ở bàn thờ Thần linh, Thánh, Mẫu, Đức ông,
  • Không đặt tiền thật lên ban thờ Phật, Bồ Tát, nếu có chỉ quyên góp vào hòm công đức của nhà chùa,
  • Dâng hoa tươi không dùng hoa dại,
  • Trước ngày đi lễ chùa nên phát thâm làm việc thiện, ăn chay, kiêng sát sinh, quan hệ vợ chồng…
  • Vào các dịp lễ đặc biệt như rằm tháng bảy, lễ cầu siêu… nên sắm sửa lễ vật và tuân thủ theo sự hướng dẫn, quy định của nhà chùa.

Khi vào chùa hành lễ, cần trang nghiêm, kính cẩn, tuân thủ theo trình tự như sau:

  1. Đặt lễ vật, thắp hương tại ban thờ đức Ông,
  2. Đặt lễ lên hương án tại chính điện, thắp nhang rồi khấn lạy chư Phật, Bồ Tát,
  3. Thắp hương và làm lễ tại tất cả các ban thờ khác của nhà bái đường,
  4. Cuối cùng làm lễ ở nhà thờ Hậu.

Sau khi làm lễ, có thể tới thăm các nhà sư, chụ trì để thăm hỏi, tùy tâm công đức.

Văn khấn lễ Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày ….. tháng …..năm …..

Tín chủ con là …..Ngụ tại …..

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa …..

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng nề,

Nay đến trước Phật đài,

Thành tâm sám hối,

Thề Tránh điều dữ,

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Quán Âm Đại sỹ,

Chư Thánh hiền Tăng,

Thiên Long Bát bộ,

Hộ pháp Thiên thần,

Từ bi gia hội.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

DaquyVietnam,

Tham khảo: Văn Khấn Cổ Truyền – NXB Văn Hóa Thông Tin,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!