Văn khấn vào nhà mới

Nhập Trạch – “nhập” nghĩa là “vào”, “trạch” nghĩa là “nhà đất”. Lễ Nhập Trạch là nghi lễ vào nhà mới. Khi về nhà mới, người nhà thường làm 2 lễ: 1 lễ cúng tổ tiên và 1 lễ cúng thần linh. Lễ cúng tổ tiên là để báo cáo và mời gia tiên về thăm nhà mới, lễ cúng thần linh là để báo cáo các thần linh cai quản miếng đất đó, xin các ngài chứng giám và che chở cho các thành viên trong gia đình.

Tham khảo: tổng hợp các bài văn khấn

Tài trợ nội dung

Văn khấn lễ Nhập Trạch

Khi khấn lễ Nhập Trạch vào nhà mới, chúng ta khấn thần linh trước, khấn tổ tiên sau, văn khấn như sau:

Văn khấn thần linh khi vào nhà mới

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:

Hôm nay là ngày …..tháng …..năm …..tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Trước bản toạ chư vị Tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình:

Các vị Thần linh,

Thông minh chính trực,

Giữ ngôi tam thai,

Nắm quyền tạo hoá,

Thể đức hiếu sinh,

Phù hộ dân lành,

Bảo vệ sinh linh,

Nêu cao chính đạo,

Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ.

Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được nhập vào nhà mới tại: (số nhà/phường/xã/quận/huyện/tỉnh/thành) và lập bát nhang thờ chư vị Tôn thần.

Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh Gia tiên chúng con về ở nơi này để thờ phụng. Chúng con cầu xin chư vị minh Thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào vạn sự như ý, vạn điều tốt lành.

Tín chủ lại mời các vong linh Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho tín chủ con sức khoẻ dồi dào, an khang, thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn tổ tiên khi vào nhà mới

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy Tiên nội ngoại họ: (Nguyễn/Lê/Dương…)

Hôm nay là ngày …..tháng …..năm …..

Gia đình chúng con mới dọn đến đây là: số nhà/phường/xã/quận/huyện/tỉnh/thành.

Chúng con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước ban thờ Cụ nội ngoại gia tiên.

Nhờ hồng phúc tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới.

Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lứa, kính lễ khánh hạ.

Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại họ (Nguyễn/Lê/Dương…) thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được bình an mạnh khoẻ.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

DaquyVietnam,

Ghi rõ nguồn https://daquyvietnam.info khi copy hoặc trích dẫn bài viết

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!