văn khấn lễ khai trương

Khi mở một cửa hàng kinh doanh dù to hay nhỏ, chúng ta cũng nên làm một cái lễ khai trương. Lễ khai trương trước hết là để thông báo tới bạn bè, người thân và khách hàng về sự hiện diện của cơ sở làm ăn, là chỗ giao dịch chính thức với khách hàng và đối tác. Cũng là dịp để mọi người cầu chúc, tặng hòa hoặc ủng hộ cho sản phẩm mà chúng ta đang buôn bán. Thứ hai, theo quan niệm tín ngưỡng dân gian, lễ khai trương là buổi lễ chúng ta xin phép thần linh cai quản khu đất đó, phù hộ độ trì và bảo trợ cho cửa hàng được làm ăn tấn tới.

Tham khảo: lễ khai trương văn minh / tổng hợp các bài văn khấn

Tài trợ nội dung

Văn khấn lễ khai trương cửa hàng

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế đức Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: …..

Tuổi: …..

Hiện ở địa chỉ: số nhà/phường/xã/quận/huyện/tỉnh/thành.

Hôm nay là ngày …..tháng …..năm …..

Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng:

Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này (địa chỉ số nhà/phường/xã/quận/huyện/tỉnh/thành) nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt. Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sính lễ vật cáo yết Tôn thần dâng cùng Bách linh cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời quan Đương niên quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa Long Mạch cùng tất cả Thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông,là ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn lán gặp nhiều may mắn.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

DaquyVietnam,

Ghi rõ nguồn https://daquyvietnam.info khi copy hoặc trích dẫn bài viết

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!