Lễ Đàm Tế hay còn gọi là lễ hết tang, lễ trừ phục. Sau lễ giỗ Đại Tường hai năm chọn một ngày tốt trong vòng 3 tháng dư ai (trước đây là 3 năm, đời sau giảm bớt còn 2 năm 3 tháng) để làm lễ. Lễ này gồm có 3 bước:

  1. Lễ sửa mộ: đắp sửa mộ dài thành mộ tròn;
  2. Lễ đàm tế: cất khăn tang, bỏ bàn thờ tang, rước linh vị vào bàn thờ chính, hủy đốt các thứ sót lại của phần lễ tang, thu cất các câu đối, bức trướng;
  3. Lễ rước linh vị: rước linh vị vào chính điện và yết cáo tổ tiên.

Văn khấn lễ Đàm Tế

Nam mô A Di Đà Phật!

Tài trợ nội dung

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.

Hôm nay là ngày …..tháng …..năm …..

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là …..

Vâng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ mẫu nếu là cha), các chú bác, cùng anh rể, chị gái, các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.

Nay nhân ngày Lễ Đàm Tế theo nghi lễ cổ truyền,

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vị của: Hiển …..chân linh.

Xin kính cẩn trình thưa rằng:

Than ôi! Nhớ bóng phụ thân (hoặc mẫu thân),

Cách miền trần thế,

Tủi mắt nhà Thung (nếu là cha hoặc nhà Huyền nếu là mẹ),

Mây khóa, thăm thẳm sầu phiền,

Đau lòng núi Hỗ (nếu là cha hoặc núi Dĩ nếu là mẹ),

Sao mờ, đầm đìa ai lệ,

Kể năm đã quá Đại Tường,

Tính tháng nay làm Đàm Tế.

Tuy lẽ hung biến cát; tang phục kết trừ;

Song nhân tử sự thân, hiếu tâm lưu để.

Lễ bạc, kính dâng gọi chút, há dám quên, cây cội nước nguồn,

Suối vàng, như có thấu chăng, họa may tỏ,

Trời kinh đất nghĩa.

Xin kính mời: Hiển …..

Hiển …..

Hiển …..

Cùng các vị Tiên linh Tổ bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ về hâm hưởng.

Kính cáo: Liệt vị Tôn thần, Táo Quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngũ tư Gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(lạy)

DaquyVietnam,

Nguồn: 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam

Tham khảo: văn khấn cổ truyền

Ghi rõ nguồn https://daquyvietnam.info khi copy hoặc trích dẫn bài viết.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!