Văn khấn lễ Cải Táng Cải Cát

Lễ cải táng hay còn gọi là lễ cải cát, sang cát, bốc mộ, sửa mộ, dời mộ… Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, đây là nghi lễ cuối cùng trong tang lễ, là nghi lễ vô cùng quan trọng. Phong thủy có câu “nhất mộ nhị phòng tam bát tự” tức là mộ phần là việc quan trọng nhất, ảnh hưởng đến vận mệnh và tương lai của con cháu người đã mất.

Văn khấn lễ Cải Táng – Cải Cát

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Tài trợ nội dung
Nam mô A Di Đà Phật!
(lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương,
Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương,
Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ,

Hôm nay là ngày …..tháng …..năm ….., tại tỉnh …..huyện …..xã …..thôn …..

Hiển khảo (hoặc tỷ) …..mộ tiền

Than rằng: Thương xót cha (hay mẹ) xưa, vắng xa trần thế.

Thác về, sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn.

Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn để,

Lúc trước việc nhà bối rối, đặt để còn chưa hợp hướng phương.

Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình thể.

Rày thân: Phần mộ dời xong, lễ Ngu kính tế.

Hồn thiêng xin hưởng, nguyện cầu vĩnh viễn âm phần.

Phúc để di lưu, phù hộ vững bền miêu duệ.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(lạy)

Tham khảo: văn khấn long mạch, Sơn thần, Thổ thần trước và sau lễ cải cát

Trước và sau lễ cải táng phải khấn trình với long mạch, Sơn thần và Thổ thần để các ngài cho phép, sau đây là lời văn khấn:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!
(lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy các ngài Long Mạch, Sơn Thần, Thổ địa, Thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày …..tháng …..năm …..

Tín chủ (chúng) con là:…..

Ngụ tại …..

Nhân hôm nay ngày Cải Cát (dời mộ, sửa mộ) của …..mộ phần tại …..

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ sắn sửa hương hoa lễ vật dâng lên án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Kính cáo Long Mạch, Sơn thần, Thổ thần và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho tòan gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(lạy)
DaquyVietnam,
Nguồn tham khảo: văn khấn cổ truyền – NXB Văn Hóa Thông Tin

Tham khảo: văn khấn cổ truyền

Ghi rõ nguồn https://daquyvietnam.info khi copy hoặc trích dẫn bài viết.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!