Văn khấn khi chuyển nhà, sửa nhà

Khi gia đình muốn chuyển nhà mới hoặc sửa, cải tạo nhà đang ở, theo quan niệm tín ngưỡng dân gian thì chúng ta phải xin phép, cáo trình với thần linh, thổ địa tại khu đất đó để các ngài cho phép được tiến hành công việc. Vì khi chuyển nhà, sửa nhà thường đập phá, xây mới, dễ va chạm gây ra tiếng động ồn làm ảnh hưởng đến các thần linh.

Trước khi làm các công việc chuyển nhà hoặc sửa nhà, gia chủ cần sắm các lễ vật hương hoa, trái cây, mâm cỗ mặn cùng các vật phẩm vàng mã… lễ vật không cần quá cầu kỳ, thịnh soạn, chỉ cần trang nghiêm, gọn gàng để thể hiện tấm lòng là được các thần chứng giám.

Tài trợ nội dung

Tham khảo: tổng hợp các bài văn khấn

Văn khấn khi chuyển nhà & sửa nhà

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Quan Đương niên.

Con kính lạy các Tôn thần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là:…………….

Ngụ tại: số nhà/phường/xã/quận/huyện/tỉnh/thành.

Hôm nay là ngày …..tháng …..năm …..

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén hương dâng lên trước án, có lời thưa rằng:

Vì tín chủ con khởi tạo (hoặc tu sửa, di dời) căn nhà ở địa chỉ (số nhà/phường/xã/quận/huyện/tỉnh/thành) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi soi xét và cho phép được động thổ (tu sửa/ di dời).

Tín chủ con lòng thành kính mời

Ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần,

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương,

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa,

Ngài Định phúc Táo quân,

Các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần cai quản khu vực này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con mọi chuyện thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ bình an, âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ con lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu củ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc quanh quất khu vực này, xin mời tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho an lành, công việc chóng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

DaquyVienam,

Ghi rõ nguồn https://daquyvietnam.info khi copy hoặc trích dẫn bài viết

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!