Văn khấn Đức Thánh Hiền

Khi đi chùa làm lễ, chúng ta thường phải thắp hương khấn bái tại các ban thờ khác nhau, trong đó có ban thờ Đức Thánh Hiền.

Đức Thánh Hiền

Đức Thánh Hiền tên thật là A-Nan, dịch nghĩa là “hoan hỷ” hay “khánh hỷ”. Ngài A-Nan là em con chú của Đức Phật. Đức Thánh Hiền tham gia vào Phật giáo và trở thành thị giả thân cận của Đức Phật. Ông được tôn xưng là thập đại đệ tử – tức là 1 trong 10 đệ tử xuất chúng nhất của Phật Thích-Ca-Mâu-Ni.

Tài trợ nội dung

Đức Thánh Hiền có trí nhớ vô cùng siêu việt, ông có thể trớ hết lời Phật thuyết pháp chỉ trong 1 lần nghe giảng và được xem là ông tổ đời thứ 2 của Thiền tông. Ông cũng là người đã “phát minh” ra áo cà sa, trở thành trang phục Phật giáo của các tăng ni nhà Phật cho tới tận ngày nay. Ngoài ra, Đức Thánh Hiền có công lao lớn giúp cho nữ giới được ra nhập Phật giáo.

Tham khảo: tổng hợp các bài văn khấn

Văn khấn Đức Thánh Hiền

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………………

Ngụ tại …………………………………………..

Cùng cả gia đình thân tới cửa Chùa …..trước Ban Đức Thánh Hiền, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài. Chúng con tâu lên Ngài Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Thiết nghĩ: Chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Thánh Hiền thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

DaquyVietnam,

Nguồn: Văn khấn cổ truyền – NXB Văn Hóa Thông Tin.

Ghi rõ nguồn https://daquyvietnam.info khi copy hoặc trích dẫn bài viết

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!