Văn khấn đền Bà Chúa Kho

Đền Bà Chúa Kho là một ngôi đền nằm trong quần thể đền,chùa, miếu Cô Mễ tại tỉnh Bắc Ninh. Đền thờ một người phụ nữ đã có công lao lớn đối với dân tộc trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống xâm lược năm 1076.

Bà Chúa Kho

Bà Chúa Kho ban đầu là một người phụ nữ sinh ra trong gia đình nghèo ở làng Quả Cảm, Bắc Ninh. Bà sau được làm vợ nhà vua, thấy vùng đất quê nhà bị bỏ hoang nên bà xin vua cho lập ấp, đưa dân đến khai hoang, lập nghiệp, người dân sau này cảm kích tấm lòng và công ơn của bà đã phong cho bà là bà chúa, lập đền thờ tưởng nhớ. Cũng trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân Tống, bà đã có công lớn trong việc làm hậu phương vững chắc, bảo vệ và vận chuyển vũ khí, lương thực phục vụ cuộc chiến tranh khốc liệt, bà mất sau khi cuộc kháng chiến diễn ra được 1 năm (năm 1077). Thương tiếc trước tâm lòng son sắc của bà, nhà vua đã phong bà là Phúc Thần, người dân cũng lập đền thờ bà tại vùng đất từng làm kho lương thực, vì không ai biết tên nên nhân dân gọi bà là “Bà Chúa Kho”.

Tài trợ nội dung

Văn khấn đền Bà Chúa Kho

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con xin kính lạy Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết Thánh chúng.

– Con xin kính lạy Tam phủ cộng đồng, Tứ phủ vạn linh.

– Con xin kính lạy Thiên Tiên Thánh mẫu, Địa Thiên Thánh mẫu, Thủy Tiên thánh mẫu.

– Con xin kính lạy Đức Chúa kho Thánh mẫu hiển hoá anh linh.

– Con xin kính lạy Đương niên hành khiển chí đức Tôn Thần.

– Con xin kính lạy Đường cảnh Thành Hoàng Bản Thổ đại vương.

– Con xin kính lạy Ngũ hổ thần tướng, Thanh bạch xà Thần linh.

Hương tử (chúng) con là: …..Ngụ tại: …..Ngày hôm nay là ngày: …..(Chúng) con sắm sửa kim ngân, hương hoa, lễ vật chí thiết một lòng thành tâm dâng lễ, sám hối cầu xin phù hộ cho hương tử con được: Gia quyến bình an, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, bách sự cầu được như ý.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ Chúa Kho Thánh mẫu, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

DaquyVietnam,

Tham khảo: văn khấn cổ truyền

Ghi rõ nguồn https://daquyvietnam.info khi copy hoặc trích dẫn bài viết.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!