Văn Thù Bồ Tát là phiên âm tiếng Phạn, gọi tắt của Bồ Tát “Văn Thù Sư Lợi”, có ý nghĩa là diệu đức, cát tường, vì khi sinh ra xuất hiện rất nhiều điềm báo tốt lành, cho nên mới có tên gọi đó.

Tài trợ nội dung

Văn Thù Bồ Tát đại diện cho trí tuệ của Phật giáo đại thừa, thần thông quảng đại, tế thế vô cùng, đứng vị trí đầu tiên trong các chư vị Bồ Tát của Phật giáo, được cho là con của Như Lai Pháp Vương, còn được gọi là Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi.

bồ tát văn thù

Văn Thù Bồ Tát là thị giả bên trái của Phật Thích Ca Mâu Ni, dùng trí tuệ Bát nhã trợ giúp sự nghiệp giáo hóa của đức Phật.

Văn Thù Bồ Tát trong tứ đại Bồ Tát

Tín đồ Phật giáo Trung Quốc cũng như Việt Nam tôn phụng nhất chính là Tứ Đại Bồ Tát, cũng là các vị Bồ Tát có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với Phật giáo Hán truyền. Đó là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này lần lượt lấy các núi Ngũ Đài, Nga Mi, Phổ Đà và Cửu Hóa làm đạo tràng.

Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát thông thường là thị giả bên trái và phải của Phật Thích Ca Mâu Ni, đứng ở hai bên của Phật là Quán Âm Bồ Tát trợ giúp cho Phật A Di Đà, Địa Tạng Bồ Tát là chủ quản của cõi u minh.

Trong tứ đại Bồ Tát, tín ngưỡng đối với Quán Âm Bồ Tát là hưng thịnh nhất.

Tín ngưỡng Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ Tát là một trong tứ đại Bồ Tát mà tín đồ Phật giáo Trung Quốc cũng như Việt Nam đặc biệt tôn thờ, chọn núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây làm đạo tràng linh thiêng để thuyết pháp.

Hai triều Nam Bắc Tấn, Văn Thù Bồ Tát được truyền nhập vào nội địa cùng với Phật giáo Đại thừa, được sự tiếp thu và sùng kính của tín chúng Trung Quốc.

Văn Thù Bồ Tát là 1 trong 8 vị Phật bản mệnh của 12 con giáp. Ngài là Phật bản mệnh tuổi Mão.

Đặc điểm của hình tượng Văn Thù Bồ Tát

Đối với hình tượng Văn Thù Bồ Tát, những ghi chép trong các kinh điển Phật giáo không hoàn toàn giống nhau. Theo hình thức của chùm tóc trên đỉnh đầu có thể chia thành Văn Thù Nhất Kế, Văn Thù Ngũ Kế, Văn Thù Bát Kế…

Hình tượng thường gặp nhất là đầu đội mũ ngọc ngũ kế, tay phải cầm kiếm báu, tượng trưng cho trí tuệ giống như bảo kiếm sắc bén, có thể chặt đứt mọi phiền não vô minh, tay trái cầm hoa sen xanh, trên bông hoa đặt Bát nhã kinh, tượng trưng cho trí tuệ Bát nhã siêu vượt thù thắng. Tượng đơn thường cưỡi trên sư tử xanh, tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ.

 

Văn Thù Bồ Tát

Tượng Văn Thù Bồ Tát đơn được cung phụng khá nhiều trong các chùa viện Phật giáo.

Văn Thù Bồ Tát cũng thường được kết hợp tạc tượng với Phổ Hiền Bồ Tát, là Bồ Tát trợ giúp cho Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện trong rất nhiều loại nghệ thuật tạo hình.

Đề tài tạo tượng của Phật Đà và tổ hợp tượng Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát được gọi là “Hoa nghiêm Tam thánh”. Ngoài ra, còn có các hình thức hội họa Phật giáo như tượng Văn Thù biến, trừ bệnh diệt họa…

Nếu các bạn muốn tìm hiểu về đề tài tượng Phật trong nghệ thuật Phật giáo, xin mời ghé thăm website chuyên về tượng Phật của chúng tôi tại địa chỉ http://shoptuongphat.com/ , Shoptuongphat cũng là một thành viên của Daquyvietnam.

Daquyvietnam,

Mời bạn xem thêm: mặt dây chuyền phật quan âm thiên thủmặt dây chuyền đại nhật như laimặt dây chuyền bồ tát đại thế chí .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!