Phổ Hiền Bồ Tát là chữ dịch nghĩa từ tiếng Phạn, có âm dịch là “tam mạn đa bạt đà la”, hay là “thiên cát”. Vì có ý nghĩa chỉ diệu thiện, diệu đức, hiền đức bố thí cho chúng sinh, cho nên còn gọi là đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là thị giả bên phải Phật Thích Ca Mâu Ni, chủ đức hạnh.

Tín ngưỡng Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát là một trong Tứ đại Bồ Tát được tín đồ Phật giáo Trung Quốc cũng như Việt Nam đặc biệt sùng kính, lấy núi Nga Mi ở Tứ Xuyên làm đạo tràng hiển linh thuyết pháp.

Tài trợ nội dung

Phổ Hiền Bồ Tát có công đức hỗ trợ “nữ giới vãng sinh”, do vậy đạt được sự tôn sùng rộng rãi của các tín đồ nữ, hình thành nên tín ngưỡng độc lập.

Phổ Hiền Bồ Tát là 1 trong 8 vị Phật bản mệnh của 12 con giáp, ngài là Phật bản mệnh tuổi ThìnPhật bản mệnh tuổi Tỵ.

Mặt dây chuyền Bồ Tát Phổ Hiền đá thạch anh khói

Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát

Hình tượng của Phổ Hiền Bồ Tát khá tương đồng với Văn Thù Bồ Tát, thân mặc áo cà sa, tay cầm chùy, cưỡi voi trắng 6 ngà.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát thời nhà Minh (Trung Quốc) thế kỷ thứ 16-17.

Tượng đơn Phổ Hiền Bồ Tát được thờ trong chùa viện Phật giáo khá nhiều. Còn có tượng 3 pho gồm Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đứng hai bên trái phải Thích Ca Mâu Ni, tức hình tượng tổ hợp tượng Hoa nghiêm Tam thánh.

Ngoài ra, các quần thể tượng lấy Phổ Hiền làm chủ, lấy thiên nữ mỹ lệ làm thị giả đều là quyến thuộc của Phổ Hiền được xuất hiện nhiều trong tạo tượng hang đá.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu về đề tài tượng Phật trong nghệ thuật Phật giáo, xin mời ghé thăm website chuyên về tượng Phật của chúng tôi tại địa chỉ http://shoptuongphat.com , Shoptuongphat cũng là một thành viên của Daquyvietnam.

Daquyvietnam,

Mời bạn xem thêm: mặt dây chuyền phật quan âm thiên thủmặt dây chuyền đại nhật như laimặt dây chuyền bồ tát đại thế chí .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!