Phật Hoan Hỷ có thể quan sát mọi sự thống khổ trong nhân gian, thường có thể khiến chúng sinh đoàn kết, thương yêu nhau. Bởi vậy, vật phẩm phong thủy Phật Hoan Hỷ thường tượng trưng đoàn kết, tương thân tương ái, hòa mục. Nếu đặt tượng Phật ở những không gian công cộng của gia đình hoặc công ty, gia đình thường có thể cải thiện tích cực mối quan hệ giữa mọi người.

Phật Hoan Hỷ nên để trên cao. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn có tác dụng thúc đẩy tác dụng của vật phẩm phong thủy. Nếu để quá thấp sẽ thể hiện sự coi thường, đồng thời không có tác dụng.

Tài trợ nội dung

Daquyvietnam,

Mời bạn xem thêm: phật a di đà, phật bản mệnh tuổi dậu, phật bản mệnh tuổi thân

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!