Chị ba luận bàn về tử vi, tính cách của người tuổi Kỷ Mão. Trong series các bài luận về tử vi và tính cách của những người sinh năm 9x (từ 1990 đến 1999), chị ba ưu tiên nói về tuổi Kỷ Mão đầu tiên.

Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, mệnh Thổ ở trong ngũ hành. Năm nay bắt đầu thi tốt nghiệp và vào đại học, nghĩa là ngưỡng cửa của cuộc đời nên được chị Ba nói rất chi tiết.

Tài trợ nội dung

Mời các bạn tuổi Kỷ Mão lắng nghe:

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!