Tên khoa học: đá steatit (steatite)

Tên gọi khác: đá xà phòng (soapstone)

Tài trợ nội dung
Thành phần Silicat magie ngậm nước
Hệ tinh thể Một nghiêng
Độ trong suốt Đục đến không thấu quang
Dạng quen Dạng khối đặc sít
Độ cứng Mohs 1
Tỷ trọng 2,50-2,80
Cát khai Không
Vết vỡ Đều
Biến loại (màu sắc) Vàng, phớt lục, nâu, phớt đỏ
Màu vết vạch Trắng
Ánh Sáp
Đa sắc Không
Chiết suất 1,550
Lưỡng chiết và dấu quang Không
Biến thiên chiết suất Không
Phát quang Không
Phổ hấp thụ Không đặc trưng
Tổng hợp và xử lý Chưa được tổng hợp và xử lý

Nguồn gốc: Chưa rõ

Những nơi phân bố chính: Canada, Trung Phi, Ấn Độ, Zimbabwe.

Daquyvietnam,

[wpdevart_like_box profile_id=”empire.cyd” connections=”show” width=”300″ height=”150″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!