spodumen

Tên khoa học: đá spodumen (spodumene)

Thành phần LiAlSi2O6
Hệ tinh thể Một nghiêng
Độ trong suốt Trong suốt
Dạng quen Dạng lăng trụ, dạng tấm
Độ cứng Mohs 7
Tỷ trọng 3,18
Cát khai Hoàn toàn (theo hai phương gần vuông góc)
Vết vỡ Không đều
Biến loại (màu sắc) Kunzit (kunzite): màu hồng, tím.

Tài trợ nội dung

Hidenit (hiddenite): vàng, lục

Màu vết vạch Trắng
Ánh Thủy tinh
Đa sắc Mạnh:

Spodumen hồng (tím/ đỏ nhạt/ không màu).

Spodumen lục (lơ lục/ lục/ vàng lục).

Chiết suất 1,660-1,681
Lưỡng chiết và dấu quang 0,014-0,016; dương
Biến thiên chiết suất Thấp (0,017)
Phát quang Kunzit: mạnh (vàng đỏ, da cam).

Hidenit: rất yếu (đỏ vàng).

Phổ hấp thụ Hidenit: 690, 686, 669, 646, 620, 437,433

Không đặc trưng

Tổng hợp và xử lý Chưa được tổng hợp và xử lý
spodumen hiddenit

Spodumen lục (hiddenit)

spodumen kunzit

Spodument hồng (kunzit)

Nguồn gốc: Hình thành trong pegmatit granit, gặp cùng các khoáng vật pegmatit khác như felspat, muscovit, biotit, thạch anh, beryl, tourmalin, topaz

Những nơi phân bố chính:

Hidenit: Mỹ

Kunzit: Afghanistan, Myanmar, Brazil, Madagasca.

Daquyvietnam,

[wpdevart_like_box profile_id=”empire.cyd” connections=”show” width=”300″ height=”150″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!