titanit

Tên khoa học: đá sphen (sphene)

Tên gọi khác: đá titanit (titanite)

Tài trợ nội dung
Thành phần CaTiSiO5
Hệ tinh thể Một nghiêng
Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang
Dạng quen Các tinh thể dạng nêm, dẹt, song tinh
Độ cứng Mohs 5-5,5
Tỷ trọng 3,52-3,54
Cát khai Tốt
Vết vỡ Vỏ sò, giòn
Biến loại (màu sắc) Vàng, nâu, lục, phớt đỏ
Màu vết vạch Trắng
Ánh Ánh nhựa đến á kim cương
Đa sắc Mạnh: không màu/vàng phớt lục/ phớt đỏ
Chiết suất 1,843-2,110
Lưỡng chiết và dấu quang 0,100-0,192; dương
Biến thiên chiết suất Cao (0,051)
Phát quang Không
Phổ hấp thụ 586,582
Tổng hợp và xử lý Chưa được tổng hợp và xử lý

Nguồn gốc: Là khoáng vật phụ trong nhiều đá xâm nhập

Những nơi phân bố chính: Áo, Brazil, Canada, Madagasca, Mexico, Sri Lanka, Thụy Sỹ, Mỹ.

 

titanit

Sphen titanit màu xanh

sphen titanit

sphen titanit màu vàng

Daquyvietnam,

[wpdevart_like_box profile_id=”empire.cyd” connections=”show” width=”300″ height=”150″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!