sodalit sodalite

Tên khoa học: đá sodalit (sodalite)

Thành phần Na8(Al6Si6O24)Cl2
Hệ tinh thể Lập phương
Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang
Dạng quen Dạng khối đặc sít, dạng 12 mặt
Độ cứng Mohs 5,5-6
Tỷ trọng 2,14-2,40
Cát khai Không rõ
Vết vỡ Không đều, vỏ sò
Biến loại (màu sắc) Lam, trắng, xám
Màu vết vạch Trắng
Ánh Thủy tinh
Đa sắc Không
Chiết suất 1,48
Lưỡng chiết và dấu quang
Biến thiên chiết suất 0,018 (0,009)
Phát quang Mạnh: da cam
Phổ hấp thụ Không đặc trưng
Tổng hợp và xử lý Chưa được tổng hợp và xử lý

Nguồn gốc: Hình thành trong một số đá xâm nhập nhất là đá syenit

Tài trợ nội dung

Những nơi phân bố chính: Brazil, Canada, Namibia, Mỹ

sodalit

Sodalit được cho là đá có ngườn năng lượng tâm linh rất tốt

Đá sodalit khai thác được ở Namibia

Đá sodalit khai thác được ở Namibia

 

Daquyvietnam,

[wpdevart_like_box profile_id=”empire.cyd” connections=”show” width=”300″ height=”150″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!