pyrop

Tên khoa học: đá pyrop (pyrope)

Tên gọi khác: không có

Tài trợ nội dung
Thành phần hóa học Mg3Al2Si3O12
Lớp Silicat
Nhóm Granat 
Tinh hệ Lập phương
Độ cứng 7,0-7,5
Tỷ trọng 3,58
Cát khai Không rõ
Vết vỡ Vỏ sò
Màu sắc Đỏ sẫm
Màu vết vạch Trắng
Ánh Thủy tinh

Nguồn gốc: đá pyrop là một biến thể của granat, được hình thành trong các loại đá siêu basic như eclogit, kimberlit.

Nơi phân bố chính: Nam Phi, Czech.

Phân bố ở Việt Nam: Đồng Nai, Lâm Đồng.

pyrop

Pyrop là một biến thể màu đỏ sẫm của granat (garnet)

Daquyvietnam,

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!