Thủy tinh cũng là một trong Ngũ tinh của phong thủy, chỉ những đỉnh núi có đỉnh nhấp nhô, gấp khúc. Tính chất cơ bản của Thủy tinh là mềm mại, nhu hòa, núi có dáng thấp thì có thế. Kỵ nhất là các đỉnh núi tản mạn, nghiêng lệch. Thủy tinh nên lấy Kim tinh làm hậu long thì tốt. Nếu Thổ tinh làm hậu long thì biến thành hung tinh.

Trong sách Tuyết tâm phú của Bốc Tắc Nguy có viết: “Thủy tinh tựa hồ như một con rắn đang bò đi”. Không Thạch Trường trong sách Ngũ tinh tróc mạch chính kiến minh đồ có viết: “Hình thể của Thủy là động, không tĩnh, tính chất của nó là chảy xuống chỗ thấp. Hình thế, bề mặt, đỉnh và chân núi có sự phân tầng, linh hoạt là tốt, nếu tản mạn, nghiêng lệch và lao thẳng xuống như sợi dây thừng là xấu”.

Tài trợ nội dung

Mời bạn xem thêm: phật bản mệnh tuổi dần , quan âm nghìn tay, quan âm nghìn tay nghìn mắt

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!