Các bạn yêu quý,

Để thực hành hồi hướng hiệu quả, chúng ta nên bắt đầu từ việc dễ trước, việc khó sau.

Tài trợ nội dung

Việc dễ là thực hành hồi hướng cho những người bạn thân quen, yêu quý.

Lúc bắt đầu bạn có thể hồi hướng cho ông bà, bố mẹ, cho cô bạn thân khi nghe tin cô ốm đau… Sau đó, khó hơn, mở rộng ra những người không quen biết, ví dụ hồi hướng cho nạn nhân bị tai nạn trên báo chí, hay một người xa lạ mà bạn nghe qua câu chuyện của ai đó.

Nhiều trường hợp bạn không thể biết rõ tên tuổi hay hình ảnh của người được hồi hướng, đừng lo lắng – chỉ cần tâm chúng ta hướng về họ là họ sẽ nhận được công đức.

Bằng việc thực hành hồi hướng thường xuyên, dần dần tâm bạn sẽ mở rộng; bạn sẽ quan tâm hơn đến mọi người, và sẵn sàng hồi hướng cho cả những người mình không ưa hay những người gây hại cho mình.

Việc hồi hướng công đức không những giúp người kia tốt hơn mà còn là phương tiện thiện xảo giúp bạn tăng trưởng trí tuệ và từ bi. Khi thấy xung quanh rất nhiều người đau khổ, bạn sẽ trưởng dưỡng niềm tin vào Nhân Quả vì hiểu rằng khổ đau là quả trổ do những nhân đã gieo từ đời này hay đời trước; bạn sẽ cảm thông hơn với nỗi đau của người khác vì biết rằng mình cũng đau đớn giống họ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Khi hồi hướng, ngoài thái độ thành tâm cầu chúc cho mọi người vượt qua tình cảnh khó khăn hiện tại (ốm đau, tai nạn…), bạn nên hồi hướng cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả chúng sinh vì chỉ có sự tu hành giác ngộ mới mang đến hạnh phúc thực sự cho chúng ta.

* Câu mẫu hồi hướng – các bạn có thể đọc như sau:

Con xin hồi hướng tất cả các công đức con đã tích tập được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, trong vô số đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả chúng sinh, trong đó có Nguyễn Văn A (người bạn muốn hồi hướng).

Chúc Nguyễn Văn A bình an, hạnh phúc, có duyên lành với Chánh Pháp dẫn tới giác ngộ và giải thoát. (Bạn có thể thêm vào lời chúc cho phù hợp hoàn cảnh, ví dụ hết bệnh tật, sáng suốt…).

Nguồn: nhóm Hoa Sen Trên Lửa

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!