Thanh long là một trong bốn thế mà các nhà Kham dư địa lý thường nhắc đến. Đó là khái niệm dùng để chỉ núi nằm ở bên trái của huyệt. Theo quan điểm của các nhà phong thủy, Thanh long cùng với Bạch hổ cần có sự ôm ấp, bao bọc lẫn nhau và cùng che chắn cho huyệt mộ. Tối kỵ là Thanh long quá cao hoặc quay lưng lại với huyệt. Trong sạch Táng thư của Quách Phác có viết : “Mai táng lấy bên trái của huyệt gọi là Thanh long. Thanh long ngoằn nghèo, hình thế quay lưng với huyệt, là thế ảnh hưởng xấu tới con cháu”.

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!