Bài viết

zircon

Tổng quan về zircon

Tên khoa học: đá zircon Thành phần ZrSiO4 Hệ tinh thể Bốn phương Độ trong suốt Trong suốt Dạng quen Lăng trụ kèm hình tháp Độ cứng Mohs 6,5-7,5 Tỷ trọng 3,93-4,73 Cát…