Bài viết

Văn khấn lễ Cải Táng Cải Cát

Văn khấn lễ Chung Thất 49 ngày và Tốt Khốc 100 ngày

Trong tang lễ có lễ Chung Thất là lễ 49 ngày và lễ Tốt Khốc là lễ 100 ngày. Lễ Chung Thất: theo quan niệm nhà Phật, người chết đi vong hồn phải trải qua 7 lần phán xét, lỗi lần kéo dài…
Văn khấn lễ Cải Táng Cải Cát

Văn khấn lễ Đàm Tế hết tang trừ phục

Lễ Đàm Tế hay còn gọi là lễ hết tang, lễ trừ phục. Sau lễ giỗ Đại Tường hai năm chọn một ngày tốt trong vòng 3 tháng dư ai (trước đây là 3 năm, đời sau giảm bớt còn 2 năm 3 tháng) để…
Văn khấn lễ Cải Táng Cải Cát

Văn khấn lễ Cải Táng, Cải Cát, bốc mộ

Lễ cải táng hay còn gọi là lễ cải cát, sang cát, bốc mộ, sửa mộ, dời mộ... Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, đây là nghi lễ cuối cùng trong tang lễ, là nghi lễ vô cùng quan trọng. Phong thủy…