Bài viết

Văn khấn khi đi thăm mộ

Văn khấn khi đi thăm mộ

Hàng năm, có rất nhiều dịp lễ để con cháu trong nhà ra thăm mộ người thân như Tết Thanh Minh, cuối năm... Nhiều khi, cũng không cần phải là dịp lễ tết nào cả, con cháu muốn đi thăm mộ ông…
văn khấn giỗ đầu, giõ hết, giỗ thường

Văn khấn ngày cáo giỗ - Tiên Thường

Ngày cáo giỗ hay ngày Tiên Thường là ngày giỗ trước ngày giỗ chính (ngày người quá cố qua đời) 1 ngày, là ngày con cháu làm lễ xin Thổ công và mời người đã khuất hôm sau về hưởng giỗ…
văn khấn giỗ đầu, giõ hết, giỗ thường

Văn khấn ngày giỗ thường - Cát Kỵ

Sau 2 năm 3 tháng, gia đình làm lễ Trừ Phục, quay lại đời sống bình thường nhưng từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm đều làm giỗ thường. Giỗ Thường Giỗ Thường còn được gọi là Cát Kỵ,…
văn khấn giỗ đầu, giõ hết, giỗ thường

Văn khấn ngày giỗ Hết năm 2 - Lễ Đại Tường

Trong văn hóa cổ truyền dân tộc Việt Nam, khi trong gia đình có người mất, phải làm 3 ngày giỗ: giỗ đầu, giỗ hết và giỗ thường. Ngày giỗ hết có ý nghĩa gì, cách sắm lễ và đọc văn khấn…
văn khấn giỗ đầu, giõ hết, giỗ thường

Văn khấn ngày Giỗ đầu - Lễ Tiểu Tường

Trong văn hóa cổ truyền dân tộc Việt Nam, khi trong gia đình có người mất, phải làm 3 ngày giỗ: giỗ đầu, giỗ hết và giỗ thường. Ngày giỗ đầu có ý nghĩa gì, cách sắm lễ và đọc văn khấn…