Bài viết

ulexit

Tổng quan về ulexit (ulexite)

Tên khoa học: đá ulexit (ulexite) Thành phần NaCaB5O9 · 8H2O Hệ tinh thể Ba nghiêng Độ trong suốt Trong suốt, đục Dạng quen Các tinh thể hình kim, tập hợp dạng sợi Độ cứng…