Bài viết

tourmaline

Tổng quan về turmalin (tourmaline)- đá quý tháng 10

Tourmaline hay tua-ma-lin (turmalin) là đá quý có rất nhiều biến loại màu sắc khác nhau, một trong những loại đá quý có nhiều biến loại nhất trong thế giới đá quý tự nhiên. Tổng quan về Tourmaline Đặc…