Bài viết

tuổi mậu thìn

Cẩm nang phong thủy tuổi Mậu Thìn 1988

Người tuổi Mậu Thìn sinh từ ngày 17/2/1988 đến ngày 5/2/1987. Rồng là đại biểu của tuổi Thìn, được xếp vị trí thứ 5 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ thời gian là khoảng từ 7 giờ đến…
tuổi bính thìn

Cẩm nang phong thủy tuổi Bính Thìn 1976

Người tuổi Bính Thìn sinh từ ngày 31/1/1976 đến ngày 17/2/1977. Rồng là đại biểu của tuổi Thìn, được xếp vị trí thứ 5 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ thời gian là khoảng từ 7 giờ đến…
tuổi tuất

Luận bàn tuổi Tuất năm Bính Thân 2016

Chó là đại biểu của tuổi Tuất, được xếp ở vị trí thứ 11 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ thời gian là khoảng từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Về phương vị là hướng Tây Tây Bắc. Nếu…
Giáp Thìn 1964

Phong thủy rước tài lộc cho tuổi Giáp Thìn 1964

Người tuổi Giáp Thìn sinh từ ngày 13/2/1964 đến ngày 1/2/1965. Rồng là đại biểu của tuổi Thìn, được xếp vị trí thứ 5 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ thời gian là khoảng từ 7 giờ đến…
Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ Hiền, Phật bản mệnh tuổi Thìn, tuổi Tỵ

Bồ Tát Phổ Hiền là Phật bản mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ, tên tiếng Phạn là Samantabhadra hoặc là Vishvabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bồ Tát, còn được dịch là Biến Cát. Bồ…
Tuổi thìn

Luận bàn tuổi Thìn năm Bính Thân 2016

Rồng là đại biểu của tuổi Thìn, được xếp vị trí thứ 5 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ thời gian là khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ; về phương vị là hướng Đông, Đông Nam. Nếu lấy 4 mùa…