Bài viết

tứ tượng tứ thần thú

Bài trí tứ thần thú phong thủy cho nhà thiếu địa khí

Tứ thần thú hay còn gọi là tứ tượng (si xiang) gồm có Thanh long, Bạch hổ, Chu tước và Huyền vũ. Những linh vật phong thủy này có tác dụng trấn trạch hộ gia. Nhà ở tầng cao thường thiếu…