Bài viết

Phân cực kế

Xác định tính chất quang học của đá quý bằng phân cực kế

Để xác định các tính chất quang học của đá quý có những trường hợp người ta có thể không cần dùng các thiết bị chuyên dụng, nhưng nói chung muốn xác định chính xác và đủ độ tin cậy…

Hiện tượng khúc xạ đơn, khúc xạ kép, lưỡng chiết suất

Khi ánh sáng chiếu vào một đá quý đẳng hướng, nó chỉ bị khúc xạ (bẻ gãy) theo một góc nào đó tùy thuộc vào giá trị chiết suất của hai môi trường mà không bị tách thành hai tia. Hiện tượng…