Bài viết

ánh là gì
,

Ánh là gì ?

Sự phản chiếu ánh sáng từ bề mặt của viên đá quý còn có tên gọi là ánh. Ánh chính là biểu hiện định tính của hệ số phản xạ R và tỷ lệ thuận với chiết suất của viên đá. Vì chiết…
tính phát quang của đá quý
,

Tính chất phát quang của đá quý

Một tính chất rất gần gũi với màu sắc là tính phát quang và cũng có ý nghĩa nhất định trong giám định đá quý. Bản chất hiện tượng phát quang của đá quý Bản chất hiện tượng phát quang…
tính đối xứng của tinh thể đá quý
,

Tính đa sắc của đá quý (pleochroism)

Một tính chất khá đặc trưng của nhiều loại đá quý dị hướng quang học là theo các phương khác nhau chúng có thể có màu và sắc màu khác nhau. Tính chất đó gọi là tính đa sắc của khoáng vật…