Bài viết

thạch anh vàng

Thạch anh vàng : đặc điểm, ý nghĩa và công dụng

Tổng quan về đặc tính, ý nghĩa và công dụng của đá thạch anh vàng. Thạch anh vàng (cirtrine) là loại biến thể rất hiếm trong tự nhiên, thuộc dòng họ nhà thạch anh. Trong lịch sử, khi ngành…