Bài viết

Thạch anh thất tinh giúp cải vận

Thạch anh thất tinh hay 7 viên thạch anh gọi là "thạch anh thất tinh trận" là một loại vật phong thủy có tác dụng kích khởi "năng lượng trung tâm" nhà hoặc nơi làm việc, công xưởng... Việc bài…