Bài viết

thạch anh pha lê

Tổng quan về thạch anh pha lê

Tên khoa học: đá thạch anh pha lê (rock crystal) Tên gọi khác: chưa có thông tin Thành phần hóa học SiO2 Lớp Oxyt Nhóm Thạch anh Tinh hệ Thoi điện Độ cứng 7,0 Tỷ…