Bài viết

thủy tinh tự nhiên moldavit

Tổng quan về thủy tinh tự nhiên (natural glasses)

Tên khoa học: thủy tinh tự nhiên (natural glasses) Thành phần SiO2 chứa nhiều nguyên tố khác nhau Hệ tinh thể Vô định hình Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng…
tektit thiên thạch

Tektit thiên thạch

Tên khoa học: Đá Tektit/ Tektite Thuộc tính vật lý và hóa học: SiO2 Lớp:                       Oxyt Nhóm:                  Thủy tinh tự nhiên Tinh hệ:              …