Bài viết

Sinh năm 2001 tuổi Tân Tỵ hợp tuổi nào

Sinh năm 2001 tuổi Tân Tỵ hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 2001 tuổi Tân Tỵ, tức tuổi con rắn, thường gọi là Đông Tàng Chi Xà, tức rắng ngủ đông. Tuổi Tân Tỵ hợp với tuổi nào? kết hôn với tuổi nào được hạnh phúc, kết…
Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 hợp màu gì

Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 hợp màu gì? Update năm 2019

Nam giới và nữ giới tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, tính từ ngày 24/1/2001 đến ngày 12/2/2002, mệnh Kim - tức Bạch Lạp Kim, dịch nghĩa là vàng trong sáp. Theo phong thủy, người tuổi Tân Tỵ hợp những…
sinh năm 2001 mệnh gì

Sinh năm 2001 mệnh gì?

"Mệnh" là một trong những khái niệm cơ bản nhưng quan trọng nhất trong phong thủy. Biết mình mệnh gì, chúng ta có thể dựa vào đó để tìm ra người bạn đời, đối tác hợp mệnh; biết mình mệnh…