Bài viết

spinel

Tổng quan về spinel

Tên khoa học: đá spinel Thành phần (Mg,Zn)Al2O4 Hệ tinh thể Lập phương Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Hình tám mặt, song tinh, hình mười hai mặt Độ…
spinel

Spinel

Tên khoa học: Đá Spinel/ Spinel Thuộc tính vật lý và hóa học: MgAl2O4 Lớp:                       Oxyt Nhóm:                  Spinel Tinh hệ:               …