Bài viết

aquamarine

Aquamarine - báu vật của thần Biển

Giới thiệu về Aquamarine. Tên gọi Aquamarine bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là nước biển. Người Latin cổ đại tin rằng Aquamarine là viên đá của thần biển, những ngư dân khi ra khơi đánh…
rhodonite

Rhodonite

Tên khoa học: Đá Rodonit/ Rodonite Thuộc tính vật lý và hóa học: CaMn4Si5O15 Lớp:                       Silicat Nhóm:                  Rodonit Tinh hệ:               …
rhodolite

Rhodolite

Tên khoa học: Đá Rodolit/ Rhodolite Thuộc tính vật lý và hóa học: Mg3Al2Si3O12 Lớp: Silicat Nhóm: granat Tinh hệ: lập phương Độ cứng: 7,0- 7,5 Tỷ trọng: 6,5- 8,0 Cát khai: không rõ Vết vỡ: á…
spersatin

Tổng quan về Spesartin

Tên khoa học: Đá Spesartin/ Spessartine Thuộc tính vật lý và hóa học: Mn3Al2(SiO4)3 Lớp:                       Silicat Nhóm:                  granat Tinh hệ:               …
serpentin

Serpentin : đặc tính, ý nghĩa và công dụng

Tên khoa học: Đá Serpentin/ Serpentine Thuộc tính vật lý và hóa học: (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 Lớp:                       Silicat Nhóm:                  Serpentin Tinh hệ:               …
scarpolit

Scapolit : đặc tính, ý nghĩa và công dụng

Tên khoa học: Đá Scapolit/ Scapolite Thuộc tính vật lý và hóa học: (Na,Ca,K4)[Al3(Al,Si)3Si6O24(Cl,F,OH,CO3,SO4)] Lớp:                       Silicat Nhóm:                 …

Đá Beryl có những tính chất và đặc điểm gì

Đá Beryl và những tính chất, đặc điểm cơ bản. Đá Beryl là một loại khoáng chất đặc biệt, chúng có nhiều loại khác nhau và được phân biệt dựa trên màu sắc. Trong tự nhiên, có rất ít…
da benitoit

Đá Benitoit có tính chất và đặc điểm gì

Đá Benitoit và những tính chất, đặc điểm cơ bản. Đá Benitoit được tìm thấy ở thượng nguồn sông San Benito (tên gọi đá Benitoit bắt nguồn từ đây) vào năm 1906, bởi một thợ đãi vàng người…