Bài viết

Sielit da cam nằm trên muscovit (mỏ Pingwu, Trung Quốc)

Tổng quan về sielit (scheelite)

Tên khoa học: đá sielit (scheelite) Thành phần CaWO4 Hệ tinh thể Bốn phương Độ trong suốt Trong suốt, đục Dạng quen Tinh thể giả hình 8 mặt và tháp đôi, khối đặc sít Độ…