Bài viết

serusit vùng namibia

Tổng quan về serusit (cerussite)

Tên khoa học: đá serusit (cerussite) Thành phần PbCO3 Hệ tinh thể Trực thoi Độ trong suốt Trong suốt, đục Dạng quen Dạng cột, dạng tấm Độ cứng Mohs 3-3,5 Tỷ trọng 6,46-6,57 Cát…