Bài viết

serpentin

Tổng quan về serpentin (serpentine)

Tên khoa học: đá serpentin (serpentine) Thành phần Mg3(OH)4(Si3O5) Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Tập hợp vi tinh thể Độ cứng…
serpentin

Serpentin : đặc tính, ý nghĩa và công dụng

Tên khoa học: Đá Serpentin/ Serpentine Thuộc tính vật lý và hóa học: (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 Lớp:                       Silicat Nhóm:                  Serpentin Tinh hệ:               …
đá Bovenit

Đá Bovenit - đặc tính, ý nghĩa và công dụng

Bovenit Đá Bovenit có cấu trúc sợi mảnh, được nhắc đến trong tài liệu địa chất học từ đầu thế kỷ 19. Những mảnh khoáng vật Bovenit đầu tiên được George Boven tìm thấy từ năm 1822.…