Bài viết

Tổng quan về corindon (corundum)

Tên khoa học: corindon (corundum) Thành phần Al2O3 Hệ tinh thể Ba phương Độ trong suốt Trong suốt đến đục Dạng quen Sapphire: tháp đôi, dạng thùng rượu. Ruby: lăng trụ và các…
saphir

Saphir (sapphire) : đặc tính, ý nghĩa và công dụng

Tên khoa học: Đá Saphir/ Sapphire Thuộc tính vật lý và hóa học: Al2O3 Lớp:                       Oxyt Nhóm:                  Corindon Tinh hệ:               …