Bài viết

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Tý

Người tuổi Tý sinh vào các năm là 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 và 2008. Trong văn hóa dân gian và Phật giáo Việt Nam, Phật bản mệnh tuổi Tý là  Quán Âm Thiên Thủ. Theo khoa học…

Lịch sử cúng dường Bồ Tát Quán Âm nghìn mắt nghìn tay

Bồ Tát Quán Âm nghìn tay nghìn mắt hay còn gọi là Quán Âm Thiên Thủ, là Phật bản mệnh tuổi Tý, một trong những đề tài chủ yếu trong nghệ thuật điêu khắc Mật tông. Dựa vào ghi chép của…
quán âm thiên thủ

Quán Âm Thiên Thủ, Phật bản mệnh của người tuổi Tý, Hợi.

Trong các Hóa tướng của Quán Âm, Quán Âm Thiên Thủ là thường gặp nhất. Ở đất Hán và Tạng đều phổ biến lưu truyền pháp tu Quán Âm Thiên Thủ, Đại bi chú được dùng trong giờ tụng kinh…