Bài viết

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát có đặc điểm gì

Phổ Hiền Bồ Tát là chữ dịch nghĩa từ tiếng Phạn, có âm dịch là "tam mạn đa bạt đà la", hay là "thiên cát". Vì có ý nghĩa chỉ diệu thiện, diệu đức, hiền đức bố thí cho chúng sinh, cho…
phổ hiền bồ tát

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh vào năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Theo tín ngưỡng dân gian, Bắc Đẩu Đệ Lục Tinh Quân và Phổ Hiền Bồ Tát, một vị đại bồ tát của Phật Giáo, cũng chính là…

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh vào các năm 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Theo tín ngưỡng dân gian, Phổ Hiền Bồ Tát là Phật bản mệnh tuổi Thìn. Theo khoa học phong thủy, để hóa giải…
bồ tát phổ hiền

10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là gì?

10 đại nguyện này còn được gọi là Phổ Hiền nguyện hải (biển nguyện vọng của Bồ Tát Phổ Hiền), đại diện cho hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát phát tâm tu hành. Vì Phổ Hiền là chủ nguyện…

Bồ Tát Phổ Hiền có địa vị như thế nào trong Phật giáo?

Bồ Tát Phổ Hiền, dịch là Tam Mạn Đa Bạt Đà La hoặc Tam Mạn Đà Đài Đà, dịch ý là vui vẻ khắp nơi, ý là có hạnh lượng vô hạn, phổ khắp và hiển hiện ở tất cả Bồ Tát cõi Phật, nên…
bồ tát phổ hiền

Ngài Phổ Hiền Bồ Tát và những lời phát nguyện ra sao?

Bồ Tát Phổ Hiền là một trong 8 vị Phật bản mệnh, ngài là Phật bản mệnh  tuổi Thìn và Phật bản mệnh tuổi Tỵ, Bồ Tát Phổ Hiền tên tiếng Phạn là Bật Du Bạt Đà hay còn gọi là Tam Mạn…
Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ Hiền, Phật bản mệnh tuổi Thìn, tuổi Tỵ

Bồ Tát Phổ Hiền là Phật bản mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ, tên tiếng Phạn là Samantabhadra hoặc là Vishvabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bồ Tát, còn được dịch là Biến Cát. Bồ…