Bài viết

Phật A Di Đà: đầy đủ phúc đức và trí tuệ

Phật A Di Đà: đầy đủ phúc đức và trí tuệ

Phật hiệu: Phật A Di Đà. Mật hiệu: Thanh Tịnh Kim Cương. Trí tuệ công đức: Phật A Di Đà có bi nguyện quảng đại, từ tâm sâu sắc, ánh sáng trí tuệ của ngài vượt qua cả ánh sáng của…

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh vào các năm là 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007. Trong văn hóa dân gian và Phật giáo Việt Nam, vị Phật bản mệnh tuổi Hợi là Phật A Di Đà và Quán Âm Thiên…
Phật a di đà

Ý nghĩa Phật A Di Đà, Phật bản mệnh tuổi Hợi

Phật A Di Đà, tên tiếng Phạn là Amita Buddha, tên tiếng Tạng là Dpag tumed Dpagyas, dịch nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây. Phật A Di Đà…